Pomysłodawcami powstania organizacji niosącej pomoc chorym na akromegalię byli: prof. Wojciech Zgliczyński, dr Piotr Zdunowski i kilku pacjentów Szpitala Bielańskiego. Ostateczny kształt pomysł nabrał 11.01.2015 roku. Tego dnia podczas Zebrania Założycielskiego powołano do życia Stowarzyszenia Chorych z Akromegalią i Osób Wspierających. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 12.03.2015r pod nr 0000548142.

O tego czasu wspieramy wysiłki Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego we wszystkich działaniach, które służą upowszechnianiu wiedzy o akromegalii wśród społeczeństwa oraz lekarzy.

Pacjentom przekazujemy naszą wiedzę o akromegalii i sposobach jej leczenia oraz pomagamy im poruszać się w systemie zdrowia.