Zalecana okresowa ocena przebiegu powikłań akromegalii

Badanie Częstotliwość kontroli
ciśnienie krwi podczas każdego badania lekarskiego
echokardiografia co rok
EKG co rok
EKG wysiłkowy w przypadku objawów stenokardialnych
polisomnografia co rok
glikemia na czczo co 6 mies.
OGTT w przypadku podejrzenia cukrzycy
HbA1c co 3 mies. w przypadku cukrzycy
lipidogram co rok
stężenie Ca i P w surowicy w przypadku objawów kamicy nerek
TSH, FT4 co rok
PRL, testosteron (u mężczyzn) co rok
PRL, LH, FSH, E2 (u kobiet) co rok
USG tarczycy co 1–2 lata
kolonoskopia co 2–3 lata
DXA (w hipogonadyzmie) co 2–3 lata

Pełne zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne dostępne są w dziale „Dokumenty”